Ervaring

Juli 2018 – heden: Provincie Noord Brabant, informatie-adviseur

Rol: Informatiemanager

 • begeleiden van een junior I-adviseur in een meester-gezel-constructie,
 • adviseren van opdrachtgevers over hoe integrale informatievoorziening de beleidsdoelstellingen en de bedrijfsvoering kan helpen verbeteren,
 • voorbereiden van I-projecten door deze te begeleiden met de juiste werkwijzen en procedures; deelnemen aan projecten en programma’s als deskundige op gebied van informatievoorziening,
 • leiden van businessprojecten (o.a. AVG) op het snijvlak van business, informatie en ICT.

Juni 2017 – april 2018: Waterschap Brabantse Delta, informatiemanager

Rol: Informatiemanager Portfoliomanagement

 • stappenplan maken om tot inrichting van het proces portfoliomanagement  te komen, vervolgens dit proces inrichten,
 • stappenplan maken om de reeds bestaande lijst met nog uit te voeren projecten (voor periode 2017-2018) SMART te gaan maken. Van elk nog uit te voeren project vervolgens een Project Initiatie Formulier maken samen met de opdrachtgever van het betreffende project,
 • inrichten governance projecten portfolio.

September 2016 – april 2018: Waterschap Brabantse Delta, implementatiemanager

Rol: Implementatiemanager

 • implementatie van Powerbrowser software, vervolgens initiëren en begeleiden van dataconversie uit oude pakket,
 • laten opstellen van werkinstructie en beheerhandleidingen,
 • organiseren en geven van trainingen aan key users.

September 2016 – april 2018: Waterschap Brabantse Delta, informatieanalist

Rol: Informatieanalist voor project herinrichten financiële processen

 • inrichten van planning- en control-cyclus voor financiële processen,
 • optimalisering van gebruik en beheer van ondersteunende software (GAS).

September 2016 – april 2017: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, BI-Manager

Rol: Adviseur Inrichting en Governance BI roadmap

 • uitwerken van en invulling geven aan het BI-beleid,
 • verder vormgeven van de interne BI-organisatie en advies geven over governance,
 • opstellen van een roadmap voor BI.

Oktober 2015 – juni 2016: Informatiemanager  Hypotheken en document management,  SNS

Rol: Informatiemanager en projectleider/ scrummaster

 • het team zelfsturend maken en zorgen dat het resultaten behaald,
 • vastleggen wie wat doet (rollen) en welke kennis daarvoor nodig is,
 • vaststellen hoe de lijntjes tussen de verschillende rollen lopen (processen).

Oktober 2014 – maart 2015 Adviseur Informatiemanagement,  CZ

Rol: BI-Adviseur

 • inrichten functioneel beheer Business Intelligence,
 • ontwikkeling marketing intelligence concepten.

Juni 2014 – juli 2014 Adviseur BI -management, DvU

Rol: BI-Manager

 • breng de SOLL situatie in kaart van de informatievoorziening / BI gegeven de organisatie die DvU is en wil zijn in de toekomst.

Januari 2012 – juli 2014 Informatiemanager, Finance Risk en Compliance,  Achmea

Rol: Informatiemanager voor het domein Finance, Risk en Compliance

 • regie voeren op de totstandkoming van business informatieplannen (BIP),
 • organiseren projectenportfolio voor het domein van Finance, Risk en Compliance,
 • het bewaken van de prioriteiten en afhankelijkheden en advisering t.a.v. besluitvorming.

Juli 2008 – februari 2012 Manager BI,  Divisie Sociale Zekerheid,  Achmea

Rol: Manager van het  BI-domein van Divisie Sociale Zekerheid

 • operationele aansturing van een team van 8 medewerkers functioneel beheer,
 • werving, selectie en coaching van medewerkers functioneel beheer,
 • organisatie van functioneel beheer, begeleiding en planning van de werkzaamheden.

Oktober 2006 – 1 juli 2008 Service Delivery Manager BI, Interpolis

Rol: Delivery manager voor het BI-domein van Interpolis

 • operationele aansturing van een team van 12 medewerkers technisch en applicatiebeheerders,
 • verantwoordelijk voor de werving, selectie en coaching van medewerkers technisch beheer,
 • organisatie van technisch beheer, begeleiding en planning van de projecten.

April 2006 – juli 2006 Business Objects Architect,  Informa Europe B.V.

Rol: Lead Architect BI

 • het analyseren van de informatiebehoefte bij de eindgebruikers,
 • bepalen, initiëren en sturen van BI-strategie voor de organisatie,
 • aansturen van het ontwikkelteam van managementinformatie,
 • functioneel aansturen van Business Objects super-users in gehele organisatie.

Januari 2002 – 17 april  2006 Clustermanager,  CZ Actief in Gezondheid

Rol: Teamleider / projectleider

 • organisatie en planning van technisch beheer van applicaties, SQL en DB2 databases,
 • initiëren, opstarten en leiden van projecten binnen eigen vakgebied,
 • initiëren, opstarten en leiden van divisie-overschrijdende IT-projecten,
 • begeleiden van en planning van werkzaamheden voor beheerders/DBA-ers.